Avtalevilkår Anleggsskolen AS

 1. Avtale med bedrift gjelder Lov om kjøp.
 2. Avtale med forbruker gjelder Lov og forbrukerkjøp og Angrerettsloven.
 3. Partene
  1. Anleggsskolen AS, Linesveien 6, 9310 Sørreisa.
   1. Organisasjonsnummer 984255977
   2. Mail: post@anleggsskolen.no
   3. Telefon: 77861440
  2. Kjøper er den som foretar bestilling, det kan være bedrift eller privatperson. Skal bedrift foreta kjøp, må det oppgis organisasjonsnummer, referanse og kontaktperson, med kontaktinformasjon.
 4. Kurs
  1. Kurs avholdes i hovedsak på Anleggsskolen AS og deres lokaler, og praksisområder.
  2. Ved bedriftsinterne kurs avtales dette i hvert enkelt tilfelle.
 5. Personvernerklæring
  1. Anleggsskolen AS Personvernerklæring
 6. Avtale
  1. Kurs som avtales pr e-post eller påmeldingsskjema på Anleggsskolen sin hjemmeside.
  2. Påmeldingen er bindene 14 dager før kurset starter. Faktura for kurset må betales 100%.
  3. Grunnlaget for en avtale er leveringsbetingelsene sammen med skriftlig bekreftelse fra Anleggsskolen AS
  4. Det tas påmelding til kursstart dersom det er ledige plasser.
  5. Deltaker registreres i kurshåndteringssystem, og persondata håndteres i henhold til Personvernerklæringen.
  6. Kursbevis sendes til deltaker. Når det blir tilgang på e-bevis, vil dette bli standard levering.
  7. Kjøper må sørge for å være oppdatert på betingelser og avbestillingsvilkår.
  8. Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding ikke er gjort innen fristen.
  9. Kursavgift refunderes ikke ved påbegynt kurs.
  10. Kursavgift refunderes ikke når en eller flere fra samme kunde, ikke møter på kurs.
  11. Ved sykdom kan legeerklæring legges fram for refusjon av kursavgift.
  12. Alle avmeldinger skal være skriftlige.
  13. Dersom det kreves forkunnskap, må eleven dokumentere dette i forkant av kursstart.
  14. Kursdokumentasjon og presentasjoner er kun til deltakers eget bruk, og skal ikke videreformidles til andre.
  15. Anleggsskolen AS er ikke ansvarlig for utøvelse av kursinnhold etter kurset er avsluttet. Det være seg i jobb eller annet. Heller ikke indirekte eller tilfeldig tap, eller skade på 3. part.
 7. Overnatting
  1. Anleggsskolen AS tilbyr overnatting på hybelhus på kurssted.
  2. Overnatting faktureres pr natt i kursperioden. Også når rommet ikke er i bruk i helgene. Da det er opptatt av kunden. Hvis ikke annet avtales.
 8. Anleggsskolen forbeholder seg retten til å endre kursprogrammet og avlyse kurs.
  1. Ved avlysning av kurs refunderes eventuelt innbetalt kursavgift.
  2. Anleggsskolen AS er ikke ansvarlig for kjøpers eventuelle tap, som reise og oppholdsutgifter. Heller ikke tapt arbeidsfortjeneste.
 9. Endring av kurs og innhold
  1. Myndighetene kan komme med nye krav, og forskriftsendringer. Det samme kan sertifiseringsorganet vi er sertifisert av. Kurset kan endres på bakgrunn av dette.
  2. Det kan bli behov for å endre kurs eller innhold av andre årsaker og Anleggsskolen AS, tar forbehold om at dette kan skje uten varsel på forhånd.
  3. Anleggsskolen AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap i forbindelse med dette.
  4. Instruktør kan endres uten varsel. Samme vilkår gjelder uansett hvilken instruktør som avholder kurset.
 10. Fakturering
  1. Fakturering foretas av Anleggsskolen AS og sendes elektronisk.
  2. Oppfølging av ubetalt faktura foretas av Kredinor. Renter og purregebyr påløper i henhold til Kredinor sine rutiner.
  3. Kompetansebevis sendes ut når faktura er betalt, dette gjelder også overnattingen der det er aktuelt.
 11. Angrerett
  1. Kurset må avbestilles innen frist og dette gjøres skriftlig på mail.
  2. Dersom det er foretatt delbetaling/betaling i forkant av kurset, vil dette refunderes i henhold til informasjon over. Andre kostnader enn innbetalt kursavgift holdes ikke Anleggsskolen AS ansvarlig for.