Personvernerklæring for Anleggsskolen AS


Behandlingsansvarlig 

Daglig leder er på vegne av Anleggsskolen AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for kundehenvendelser. Vi lagrer i kurshistorikk for kursdeltagere, samt opplysninger oppgitt av kursbestiller.

Personopplysninger forefinnes på ansatte for å ivareta håndtering av ansettelsesforholdet.

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. 

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kurshenvendelser og ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.  

Innhenting av personopplysninger 

Dersom det benyttes informasjonskapsler/cookies, må det opplyses særskilt om dette. Les mer om kravene som stilles til dette på Datatilsynets hjemmesider her

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller våre ansatte i forbindelse med din kundehenvendelse eller kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her [Aktiv lenke til egen informasjon].

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som SFS, arbeidsgiver eller andre kursbestillere. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister, inntil du eventuelt ber om å bli slettet.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet 

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. For øvrig forholder vi oss til inngåtte databehandleravtaler. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

E-post: post@anleggsskolen.no

Anleggsskolen AS
Linesveien 6, 9310 Sørreisa