.SAKKYNDIG KONTROLL AV MASKINER OG UTSTYR

Anleggsskolen AS utfører sakkyndig kontroll av masseforflytningsmaskiner, truck, kran oglift.
 G1 Mobilkraner

 

 
G2 Tårnkraner

 


G4 Bro-/traverskraner


 
G8 Lastebilkraner

 

 
G11 Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4

 

 
T1 Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn

 

 
T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn

 

 
T3 Svinggaffel, høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn

 

 
T4 Motvektstruck / Teleskoptruck

 

 
T5 Sidelaster

 

 
T6 Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn

 

 
T7 Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn

 

 
T8 Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn

 

 
M1 Doser

 

 
M2 Gravemaskin

 

 
M3 Veihøvel

 

 
M4 Hjul / Beltelaster

 

 
M5 Gravelaster

 

 
M6 Dumper

 

 
P1 Personløfter - Løftebord

 

 
P2 Personløfter - Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående)

 

 
P3 Personløfter - Andre

 

Ta kontakt med oss på post@anleggsskolen.no eller på telefon 77 86 14 40