Sakkyndig kontroll av maskiner og utstyr

Anleggsskolen AS utfører sakkyndig kontroll av masseforflytningsmaskiner, truck, kran oglift.

G1 Mobilkraner
G2 Tårnkraner
G4 Bro-/traverskraner
G8 Lastebilkraner
G11 Løst utstyr/løfteredskap, se fagområde R4
T1 Lavtløftende palletruck, palletruck med permanent plattform. t.o.m. 10 tonn
T2 Skyvemasttruck / Støttebenstruck t.o.m. 10 tonn
T3 Svinggaffel, høytløftende plukktruck / sidestablende og førerløftende plukktruck t.o.m. 10 tonn
T4 Motvektstruck / Teleskoptruck
T5 Sidelaster
T6 Sidelaster med løftekapasitet o. 10 tonn
T7 Portaltruck med løftekapasitet o. 10 tonn
T8 Stortruck med løftekapasitet o. 10 tonn
M1 Doser
M2 Gravemaskin
M3 Veihøvel
M4 Hjul / Beltelaster
M5 Gravelaster
M6 Dumper
P1 Personløfter - Løftebord
P2 Personløfter - Arbeidsplattform (bil eller tilhengermontert, samt selvgående)
P3 Personløfter - Andre

Ta kontakt med oss på post@anleggsskolen.no eller på telefon 77 86 14 40

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Linesveien 6, 9310 Sørreisa
E-post: post@anleggsskolen.no
Telefon:  77 86 14 40