Avtalevilkår

1. Bestilling

Antall kursdeltagere, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av Anleggsskolen
AS framgår av bekreftelsen.

2. Prisavtalens gyldighet

De avtalte priser er bindende for begge parter, Anleggsskolen AS forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisenesom følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens kontroll.

3. Endring og avbestilling

Påmelding på kurs er bindende. Avbestilling må foretas minimum 10 virkedager før kursstart. Ellers må kursavgiften betales i sin helhet. Alle endringer skal meddeles Anleggsskolen AS skriftlig for å være gyldig.

4. Betaling

Kursavgift betales før kursstart.
Ved for sen betaling påløper renter i henhold til morarenteloven.
Kurs og overnatting i forbindelse med kurs må også betales i sin helhet før kurs og kompetansebevis utstedes.

5. Disponering av overnattingsrom

Bestilte rom kan disponeres frem til kl.12.00 siste kursdag.
Rommene kan etter avtale med Anleggsskolen AS disponeres utover dette tidspunkt.

6. Ansvar for skade

Bestilleren står ansvarlig for skade på lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av kursdeltagere/gjester.

7. Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartens kontroll - for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale - gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

8. Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag eller mellom bestiller og Anleggsskolen AS skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses minnelighet skal Anleggsskolen AS verneting gjelde. Senja tingrett eventuelt Sørreisa Forliksråd.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke ¨denne siden, forutsetter vi at du samtykker til dette

Lukk